Iedereen wil met plezier werken. Regelmatig aandacht hebben voor je medewerkers helpt daarbij. Sterk in je werk is zorg voor jezelf. Dit vrijwillige traject past daarom goed in een persoonlijk ontwikkelplan. Zeker als je medewerkers wilt stimuleren om zich te ontwikkelen en naar de toekomst te kijken.

Heeft iemand behoefte aan andere of meer taken en verantwoordelijkheden? Aan meer uren? Of wil deze iets heel anders binnen de organisatie doen? Met de onafhankelijke coach kunnen alle mogelijkheden in vertrouwen besproken worden. Zo is Sterk in je werk er voor iedere medewerker die duurzaam aan het werk wil blijven.

Wat kun je als organisatie doen?

Wat kun jij als hr-adviseur, manager of teamleider doen om Sterk in je werk bekend te maken onder (potentiële) medewerkers? Veel!

 • Plaats informatie over Sterk in je werk op o.a. intranet
 • Vraag de Sterk in je werk-cadeaukaarten aan en deel ze uit onder jullie medewerkers
 • Organiseer een informatiebijeenkomst of inspiratiedag
 • Praat over aandacht voor de loopbaan tijdens een teamoverleg
 • Maak het een onderdeel van persoonlijke ontwikkelingsplannen en jullie duurzaamheidsbeleid
 • Laat je inspireren door de werkgeversorganisatie in jouw regio.

Mail je vragen over o.a. de werkgeversorganisatie in jouw regio of het aanvragen van cadeaukaarten  naar info@sterkinjewerk.nl. Vermeld graag de naam en plaatsnaam van je organisatie.

Sterk in je werk werkt!

Het behouden van medewerkers is één van de belangrijkste uitdagingen én oplossingen voor het  personeelstekort in zorg en welzijn. Sterk in je werk, zorg voor jezelf draagt bij aan behoud. Al zo'n 50.000 mensen hebben zich aangemeld voor deze kortdurende, vrijwillige en gratis loopbaanimpuls. Het overgrote deel van de deelnemers (60%) is werkzaam in zorg en welzijn.

Samen met een persoonlijke Sterk in je werk coach gaan deelnemers aan de slag met hun loopbaanvraag. Dit kan gaan over de wens om vervolgstappen te zetten, maar ook over vitaliteit, weer lekker in je ‘werkvel’ zitten of anders werken als je bepaalde dingen niet meer wilt of kunt in je huidige baan.

SijW_kado24

Waarom stimuleren van loopbaanbegeleiding?

Door loopbaanoriëntatie worden mensen weerbaarder en wendbaarder op de arbeidsmarkt en wordt de kans op werkbehoud of nieuw werk vergroot. Want loopbaanbegeleiding helpt medewerkers het optimale uit zichzelf te halen. Sterk in je werk coacht, adviseert en begeleidt medewerkers in zorg en welzijn om hun talenten te herkennen en verder te ontwikkelen om deze zo goed mogelijk te benutten. Zodat zij met een goed gevoel aan het werk gaan en voor de organisatie en de sector behouden blijven.

Sterk in je werk: een aantoonbaar effectief ontwikkeltraject voor behoud van medewerkers

Wat zeggen deelnemers?

Birgit: “Dankzij Sterk in je werk heb ik ontdekt dat mijn hart nog steeds bij zorg en welzijn ligt én dat ik me verder wil ontwikkelen in mijn vak.”

Jan: “De loopbaancoaches van Sterk in je werk hebben mij de ondersteuning en het inzicht gegeven om een heel mooie, uitdagende nieuwe stap in mijn carrière te maken.”

Andere zorgprofessionals geven na het traject aan dat ze:

...weer verliefd zijn op hun vak

...handvatten hebben gekregen.voor een betere werk-privébalans

...bruikbare tips hebben gekregen hoe ze kunnen werken aan doorgroei of een andere stap binnen zorg en welzijn.

SIJW socials_factsheet_01

Zo werkt Sterk in je werk

Een deelnemer meldt zichzelf aan op www.sterkinjewerk.nl. Hieruit volgt een afspraak met een  loopbaancoach. Afhankelijk van de kandidaat brengt deze coach in twee of drie sessies, met een testgesprek of een specifieke workshop de persoonlijk doelen, talenten en wensen met de medewerker in beeld. Deze heeft na afloop van het traject inzicht in eigen drijfveren en talenten en hoe deze verder te ontwikkelen.

Zorg- en welzijnsmedewerkers moeten vaak ook beter leren goed voor zichzelf te zorgen. Waar nodig heeft de coach daarom ook aandacht voor leren grenzen stellen, zaken benoemen, assertiever worden, durven aangeven wat de deelnemer wil. Deze (vertrouwelijke) klankbordgesprekken vergroten het plezier in eigen werk.

Sterk in je werk werkt!

Sterk in je werk is in 2018 en 2021 door externe onderzoeksbureaus geëvalueerd. De resultaten uit deze onderzoeken én interviews van deelnemers, loopbaancoaches en projectleiders laten in een factsheet zien dat Sterk in je werk werkt!

Sinds de start in 2016 hebben meer dan 45.000 mensen zich aangemeld voor deze gratis loopbaanimpuls. Meer dan honderd loopbaancoaches verspreid over het hele land geven de deelnemers persoonlijk en onafhankelijk advies. Bureau Bartels onderzocht de eerste periode van Sterk in je werk (2016 – 2018) en onderzoeksbureau Regioplan evalueerde de meest recente periode (2019-2021).

Sterk in je werk inzetten

Het landelijke uitstroomonderzoek zorg en welzijn geeft organisaties inzicht in de vertrekredenen van medewerkers. Zo kan er gericht ingezet worden op het beperken van ongewenste uitstroom. Bijvoorbeeld door het ontwikkeltraject van Sterk in je werk onder de aandacht te brengen bij medewerkers.

Evaluatie 2e fase uitgevoerd door RegioPlan (2021):

Uit de laatste evaluatie van Sterk in je werk blijkt dat medewerkers die voor deelname aan het traject nog wilden vertrekken, na hun deelname bij hun werkgever bleven.

De drie voornaamste vertrekredenen
 1. Uitdaging in de werkzaamheden
 2. Loopbaanmogelijkheden
 3. Manier van werken in de organisatie en aansturing door de leidinggevenden.
Wat kan de werkgever doen om vertrek te voorkomen?
 • Betere ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden bieden (15,5%)
 • Beter communiceren/luisteren door direct leidinggevende (21,6%)

Klik hier voor meer informatie over het uitstroomonderzoek van RegioPlus en de publicaties.

Betrokken professionals zeggen:

Loopbaancoach Sophie:

“Het is fijn om deelnemers zelfvertrouwen mee te geven. Daar werk ik graag aan. Als mensen (opnieuw) bewust kiezen voor passend werk en/of opleiding, dan is de kans op succes en werkgeluk groter!”

Gabriëlle Peereboom, projectleider bij Utrechtzorg:

“Inzetten op happy medewerkers die verder kunnen? Gun ze een Sterk in je werk-coach.”