‘Gratis loopbaancoaching Sterk in je werk voldoet duidelijk aan een behoefte’

“Het is fijn om ons personeel deze loopbaangesprekken te kunnen aanbieden”, zegt Mandy Kok, hr-adviseur bij Esdégé-Reigersdaal. “Medewerkers krijgen hierdoor het zelfvertrouwen om hun wensen voor verdieping of groei te onderzoeken en bespreken.”

Tekst: Laura Jansma

Zorgorganisatie Esdégé-Reigersdaal heeft 3300 medewerkers. “Natuurlijk willen wij dat zij zich in onze organisatie op hun plek voelen en zich ook gesteund weten. Toch merkten we dat mensen niet altijd gemakkelijk bij ons hr-team aankloppen. Met de externe en kosteloze loopbaancoaching van Sterk in je werk wilden wij onze medewerkers wat extra’s bieden. Als hr-adviseur kun je het gesprek aangaan en meedenken met medewerkers over hun groeiwensen. Maar wij hebben natuurlijk niet de specifieke bagage en tools van een erkende loopbaanadviseur. Denk bijvoorbeeld aan psychologische tests en tools om zicht te krijgen op kwaliteiten, drijfveren of de werk/privébalans. Bovendien kan het juist prettig zijn om met iemand van buiten je organisatie te spreken.”

We brachten Sterk in je werk volop onder de aandacht

“Met flyers, posters en wervende stukjes in onze nieuwsbrief en op intranet brachten we Sterk in je werk onder de aandacht. Al snel waren er meer dan 70 aanmeldingen vanuit onze organisatie. Daar waren wij blij mee! Het bevestigde onze gedachte dat medewerkers hier behoefte aan hebben. De loopbaangesprekken zijn natuurlijk anoniem en geheel vrijblijvend. Wij weten niet wie er meedoen tenzij men ons dit vertelt. Van degenen die dit deden, hoorden we heel enthousiaste verhalen. Sommigen schreven er een klein stukje over voor ons intranet. Hun ervaringen haalden anderen ook weer over de streep om zich aan te melden.”

Blij blijven in je werk

“De meeste medewerkers zetten het in voor hun persoonlijke ontwikkeling en groei: ‘Ik heb het naar mijn zin, maar hoe kan ik nog meer uitdaging halen uit mijn werk? Of: Ik zou wat meer willen doen met dit aspect, kan dat binnen mijn huidige functie? Het Sterk in je werk-traject bestaat uit drie contactmomenten, waarin deelnemers vaak ook opdrachten meekrijgen. Wij merken dat het traject vertrouwen geeft om het gesprek met de leidinggevende of hr aan te gaan. Mensen worden gestimuleerd om te reflecteren over hun mogelijkheden en daarmee vervolgens aan de slag te gaan. Zo wilde iemand binnen haar functie zich graag meer bezighouden met de voeding van de cliënten op haar locatie. Samen keken wij naar de mogelijkheden om dit vorm te geven. Ook was er iemand, met een andere opleidingsachtergrond, die na enkele jaren bij ons gewerkt te hebben toch besloot een nieuwe stap te nemen. Dankzij Sterk in je werk kreeg zij duidelijk wat zij wilde. Ook dit beschouw ik als een succes, omdat ze op een blije en gesteunde manier onze organisatie heeft verlaten.”

Extra impuls

“Wij beschouwen Sterk in je werk als een groot succes voor onze medewerkers en organisatie. Als extra impuls zullen we deze mogelijkheid elk jaar opnieuw bij onze medewerkers onder de aandacht brengen.”