“Je gaat ervoor, met je hart, twee rechterhanden en een gezond verstand”

Het begon ergens begin maart, met het berichtje van personal coach Linda Dubois in de buurtapp. Of er iemand was, die zich onprettig voelde bij en zijn zorgen over het coronavirus wilde delen? Linda bood haar luisterend oor en professionele coachingsvaardigheden. Het contact dat daaruit volgde, inspireerde haar tot de gedachte om andere coaches via LinkedIn op te roepen om belangeloos een zorgprofessional te helpen. Het bericht werd razendsnel opgepikt, resulteerde in een bijzonder samenwerking met andere organisaties die soortgelijke initiatieven hadden opgestart. Inmiddels hebben alle betrokken partijen, die ook samenwerken in het initiatief Extra handen voor de zorg en het project Sterk in je Werk, de krachten gebundeld om de mentale coaching van zorgprofessionals landelijk te organiseren. We spraken Linda over de aantrekkingskracht van mooie initiatieven, de waarde van een groot (LinkedIn) netwerk en de drive om te helpen.

 

Het juiste moment

“Achteraf is het bijzonder hoe alles in elkaar past,” vertelt Linda. “De timing klopte precies. Mijn zoon werd ziek, herstelde gelukkig, en ikzelf kreeg ook klachten. Mijn huisarts adviseerde me om het rustig aan te doen. Ik moest mijn reguliere werk neerleggen, en toen kwam er tijd, rust en aandacht voor dit initiatief. Mijn oproep aan coaches op LinkedIn, was een ingeving waarmee ik wakker werd. Heel intuïtief en ook een beetje eng. Normaal post ik ‘wisdom quotes’ van anderen, en eigenlijk nooit iets persoonlijks. Maar ik voelde heel sterk dat ik iets moest doen.”

 
Slagkracht

“Mijn LinkedIn-netwerk is groot, zo’n 11.000 contacten, en het bericht werd gelukkig veel gedeeld,” zegt Linda Dubois. Ook Jacqueline Stuurstraat reageerde, zij is directeur van deRotterdamseZorg, een van de veertien werkgeversorganisaties die ook betrokken zijn bij Extra handen voor de zorg. Deze werkgeversorganisatie koppelt vraag en aanbod voor extra zorgpersoneel in de regio Rotterdam (extrahandenvoordezorg.nl) en is ook betrokken bij het landelijk initiatief voor loopbaancoaching van zorg- en welzijnsmedewerkers, via Sterk in je werk. “Jacqueline bracht alle partijen bij elkaar. Ik had op dat moment nog geen idee van de slagkracht die er achter deze samenwerking zit. Het was voor alle partijen een proces van ‘learning by doing’, maar ik ben ontzettend blij met het resultaat van onze gedeelde motivatie en daadkracht. Na drie weken staat er nu een landelijke database waarmee aangemelde coaches en zorgprofessionals gematcht kunnen worden. Zo’n operatie had ik alleen nooit kunnen realiseren,” aldus Linda.

 
De drive om te helpen

Veel van Linda’s familieleden van moederskant waren werkzaam in de zorg. Hoewel zij zichzelf niet direct in een ziekenhuis zag werken, zit het ‘zorgen voor’ duidelijk in haar genen: “Een crisis zoals nu? Dat raakt mijn hart: ik móet gewoon helpen. Je zet je hart in, twee rechterhanden, je gezonde verstand, en gaat ervoor! Als coach ben je er voor de ander, en heb je oprechte aandacht. Je begint met een luisterend oor en bekijkt van daaruit wat nodig is. En dat is altijd maatwerk. Het is ‘never about me’, niets moet op een bepaalde manier. De verpleegkundige die ik nu coach, blijft eigenaar van zijn eigen proces. De vorm en structuur van onze gesprekken staat helemaal vrij. Soms hebben we contact via een appje, even tussendoor, een andere keer via een telefoongesprek. Soms is dat twee keer per week, soms weken niet. Het kan allemaal.”

 
Beter te vroeg dan te laat

Veel van Linda’s reguliere cliënten hebben te maken met een burn-out. “Ik merk vaak dat zij hun klachten onderschatten. Ze blijken al meer overbelast dan zij aanvankelijk dachten. Ik wil zorgprofessionals dan ook graag meegeven om zich bijtijds aan te melden voor hulp. Het hoeven echt geen zware sessies of een lang programma te zijn. Een luisterend oor, twee of drie keer een gesprek kan ook al helpen. Als je de vraag ‘hoe gaat het met me?’ niet met een duidelijk ‘goed!’ kunt beantwoorden, meld je dan aan! Wacht niet totdat de coronacrisis voorbij is. Niemand weet hoelang het nog duurt, en of de druk op de zorgsector daarna daadwerkelijk afneemt. Soms ontwikkelen mensen PTSS-klachten als zij na een periode van overbelasting opeens in een gat vallen. Preventie is echt het toverwoord.”

 
Een community voor coaches

Zorgprofessionals die zich aanmelden via Samen sta je sterker (voorheen Extra coaching voor de zorg), mogen rekenen op professionele hulp. Alle aangemelde coaches hebben een passende (opleidings-) achtergrond en ervaring. Inmiddels telt de database meer dan 2.000 coaches en zijn de eerste matches gemaakt. Linda: “Uiteindelijk zijn het de coaches die het moeten doen. Op LinkedIn heb ik een besloten community voor hen aangemaakt, bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen, het stellen van vragen, het delen van tips en tricks. Ook zijn we bezig met het opzetten van een structuur voor inter- en supervisie. Voor de coaches is het belangrijk om binnen gezonde begrenzingen te werken. Daarnaast willen we er in de community zicht op houden dat ons mooie initiatief niet ‘gebruikt’ wordt voor commerciële belangen. Het moet zuiver en puur blijven, met coaches die oprecht belangeloos en kosteloos werken.”

 
Toewijding

De coaches zijn er voor de zorgprofessionals, die de mentale coaching nodig hebben, en bieden een luisterend oor. Vanuit het landelijke project is de verwachting dat de meeste zorgprofessionals hieraan voldoende hebben. Blijkt dat iemand meer of intensievere mentale zorg nodig heeft, dan wordt er doorverwezen naar erkende professionals.

Tot slot doet Linda een persoonlijke belofte: “Begrijp me goed, ik kan niet namens alle deelnemende coaches spreken en ik zal dit ook nooit van hen verwachten, maar ik ben er voor ‘mijn’ verpleegkundige zolang hij het nodig heeft om mij te bellen, appen of e-mailen. Hij heeft mijn hart en mijn toewijding.”

 

Voor álle zorgprofessionals

Het initiatief Extra coaching voor de zorg is er voor alle zorgprofessionals op alle niveaus die door de coronacrisis extra druk ervaren, zoals helpenden en verzorgenden, begeleiders in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, (IC-)verpleegkundigen, artsen, medewerkers in de thuiszorg, bestuurders. De eerste positieve ervaringen zijn inmiddels een feit, een greep uit de reacties:

Bestuurder van een thuiszorgorganisatie in Noord-Brabant:

“Als leidinggevende van een groep zorgprofessionals vind ik het mentaal welbevinden van het team het allerbelangrijkste om goede zorg voor onze cliënten te borgen in deze crisis. Goede coaching en peer support is dus essentieel. Daarom zijn initiatieven als ‘Extra coaching voor de zorg’ een noodzakelijke aanvulling op het huidige zorg verlenen.”

Coach Leonie:

“De mensen in de zorg draaien overuren voor ons leven, terwijl de rest van Nederland is ‘stilgevallen’. Dat voelt heel gek vanuit mijn expertise als coach, juist nu veerkracht zo belangrijk is. De wereld op zijn kop, op zoek naar een nieuw ritme. Net als die mensen in de zorg, ‘onze steunpilaren’, die ons opvangen wanneer wij dat nodig hebben. Maar wie is er voor hen, wanneer zij omvallen? En zo werd het logisch hieraan mijn steentje bij te dragen. Corona is van ons allemaal.”

Coach Marijn:  

“Ik coach iemand uit een crisisteam en zij zegt: “Als lid van het crisisteam van een zorginstelling voor ouderen had ik opeens een andere baan. Ik moest 24/7 beschikbaar zijn en was 24/7 bezig met corona. Ik vond het erg heftig. Al dat leed in onze huizen. En dat in combinatie met thuis twee pubers en een man op de bank. Het greep me letterlijk naar de keel. De gesprekken met ‘mijn’ coach hebben mij enorm geholpen. Een luisterend oor en praktische tips om het allemaal vol te kunnen houden. Het is nog steeds heftig allemaal, maar het telkens samen even stilstaan bij de dingen helpt mij enorm. Het is fijn om te weten dat er iemand voor je is wanneer je dat nodig hebt.”

Zorgprofessional Jaco:

“Ik ben blij met mijn coach Linda! Ze biedt mij mentale en emotionele ondersteuning tijdens mijn werk en verblijf in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Het is fijn om zo nu en dan stoom af te blazen bij een coach. Ze is een fijne coach en ik kan laagdrempelig contact met haar opnemen. Ik kan met haar (video-)bellen, appen en word zeker niet aan mijn lot overgelaten. Linda neemt zelf ook contact met mij op om te vragen hoe het gaat en dat is super fijn. Het helpt mij om mijn gedachten even te verzetten. Dat geeft kracht om door te gaan en vol te houden. Je kunt letterlijk met alles bij haar terecht. Angsten, twijfels, zorgen, niets is haar teveel. Door haar ondersteuning ervaar ik ook persoonlijke groei. Ik weet dat ik dit niet alleen hoef te doen.”

Linda Dubois Fotografie: Enith van Tongeren