Mensenwerk: loopbaancoach wil mensen leren leven vanuit hun hart

‘Mooi om verborgen talenten te ontdekken en te ontwikkelen’

Haar oom was fysiotherapeut, dus werd zij het ook. Later werd zij arbeidshygiënist. Het paste niet bij haar. Loopbaancoach bleek uiteindelijk de ware roeping van Moniek Romme (56), die zich inzet voor Sterk in je Werk. ‘Onder invloed van school en thuis maakte ik, zoals veel jongeren, niet kloppende keuzes.’

Wie ben jij, wat drijft je, waar liggen je talenten? Mensen bewustmaken van deze vragen vindt Romme het mooiste aan haar werk als loopbaancoach. Zelf ontdekte zij het belang hiervan toen zij bij het bedrijf waar zij werkte als arbeidshygiënist gefascineerd raakte door het werk van de arbeidspsycholoog. ‘Ik adviseerde onder andere over fysieke belasting ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in een ziekenhuis. Een verantwoordelijke baan. Maar mijn hart ging er niet sneller van kloppen, terwijl het helemaal openging als ik zag hoe de arbeidspsycholoog zich bezighield met zaken die mensen energie geven, hen gelukkig maken of juist stress bezorgen.’

Rustige meisje

Het bracht Romme op het idee om een loopbaantraject te gaan volgen: ‘Toen ik uitzocht wat ik werkelijk wilde kwam ik erachter dat ik zelf ook loopbaancoach wilde worden. Mijn deelname aan het traject wakkerde mijn enthousiasme aan, mijn interesse in mensen en hun ontwikkeling. Mensen laten uitvinden wie zij zijn en wat zij willen is enorm boeiend. Voor mezelf kwam ik erachter dat ik me jarenlang zo goed had aangepast, dat ik het contact met mezelf was kwijtgeraakt. Aanpassen en onbewust een bepaalde rol aannemen, deed ik als klein kind al. Op school volgde ik braaf en ijverig de regels, ook thuis was ik het rustige meisje. Op mijn zeventiende was ik heel onbewust van mijn keuzes. Je denkt dat iets bij je past, maar eigenlijk wist ik niet wie ik was en wat ik wilde. Zo koos is voor een studie fysiotherapie omdat een oom dit deed, en hij een leuke oom was.’

Bed & Breakfast

Haar fascinatie voor het beroep van loopbaancoach deed Romme besluiten zelf de opleiding te gaan volgen, aangevuld met trainingen en opleidingen op het gebied van coaching en persoonlijke ontwikkeling. Sinds 1998 praktiseert zij als loopbaancoach, waarbij zij werknemers en particulieren begeleidt in het ontdekken van hun koers. Daarnaast coacht zij werkgevers en managers bij verzuim, en in effectief functioneren. Bij haar cliënten herkent zij haar vroegere patronen en automatismen die kunnen leiden tot niet kloppende keuzes: ‘Je denkt dat iets bij je past, maar eigenlijk wist ik niet wie ik was en wat ik wilde. Niet weten wat bij je past, omdat je jezelf te veel hebt aangepast, te veel wil pleasen, te veel wil presteren, waardoor je onvoldoende naar jezelf luistert. Vooral zorgverleners hebben daar last van. Zij houden zo veel rekening met andermans behoeften, dat zij vergeten wie zij zelf zijn.’

Geen plezier meer

Zoals die verpleegkundige die er in één gesprek bij Sterk in je Werk achter kwam dat haar keuze om de zorg in te gaan, voortkwam uit het patroon waarin zij opgroeide en de rol die zij daarin aannam. Romme: ‘Daardoor was het voor haar vanzelfsprekend om voor haar moeder te zorgen, die het leven moeilijk aankon. In het loopbaantraject ontdekte zij dat de zorg in wezen niet bij haar paste, maar dat zij het vooral fijn vond om het gezellig te maken, gastvrij te zijn. Ze drijft nu een Bed & Breakfast.’

Ook ingrijpende of geleidelijke functieveranderingen kunnen bij werknemers spanningen en frustraties veroorzaken, weet Romme. ‘Ze hebben geen plezier meer in hun werk. Zo hielp ik een bewegingsagoog op weg. Toen hij twintig jaar geleden begon, in een gehandicapteninstelling, kon hij iedereen persoonlijke aandacht geven. Door bezuinigingen op personeel moet hij steeds meer mensen helpen, met te weinig tijd voor individuele begeleiding. Dat aspect miste hij heel erg. Nu is hij persoonlijk begeleider in een gehandicaptenwoonvorm, wat beter bij hem past.’

Blauwdruk

Welke eigenschappen moet een loopbaancoach hebben? Interesse in mensen en hun beweegredenen is volgens Romme cruciaal: ‘Je moet een belangstellende vrager en aandachtige luisteraar zijn, die iemand ziet zoals die is, zonder daarover een oordeel te vellen. De kunst is om mensen bewuster te laten worden van zichzelf en hun kern, door keuzes te maken die voor henzelf kloppen en daarnaar kunnen handelen. Hoe zijn zij als mens gevormd, wanneer zitten zij in de patronen van hun omgeving en wanneer voelen zij hun innerlijke stem, die hen zegt dat dingen niet kloppen? Mensen hebben in hun unieke blauwdruk een verborgen kern en het is mooi om de talenten die daarin schuilen te ontdekken en te ontwikkelen. Mijn visie is leven vanuit mijn eigen hart. Als loopbaancoach wil ik mensen helpen hetzelfde te doen. Dat geeft mij de meeste voldoening en plezier.’

Moniek Romme heeft haar eigen bureau voor loopbaanbegeleiding in Breda, www.bureauromme.nl
Dit artikel verscheen eerder op www.cnvconnectief.nl/zorg-en-welzijn/nieuws/mensenwerk-loopbaancoach-wil-mensen-leren-leven-vanuit-hun-hart