Waar kun je waarvoor terecht?

Het aanbod van extra coaching voor zorgprofessionals via www.sterkinjewerk.nl/extra-coaching is een aanbod naast dat van Sterk in je werk met loopbaancoaching. Zo is er ook de hulplijn van ARQ IVP (telefoonnummer 088 – 3305500) met psychologische steun voor medewerkers in zorg en welzijn die moeilijkheden ondervinden als gevolg van corona. Met behulp van dit schema worden professionals en werkgevers geïnformeerd over de verschillende opties. Het is belangrijk te weten waar je waarvoor terecht kunt. 

Veel werkgevers organiseren team- en/of collegiale opvang. Sterk in je werk en de extra coaching zijn er voor jou als je een neutraal, luisterend oor nodig hebt. Check het schema waar je behoefte ligt. En zorg voor jezelf. Inmiddels gaat het initiatief verder onder de naam Samen sta je sterker, kijk hier voor meer informatie.